Standardowy

99,99 zł
miesięcznie

Umowa na 24 miesiące

STANDARDOWY

Prędkość maksymalna:
Pobieranie: 300 Mb/s
Wysyłanie: 30 Mb/s

Prędkość minimalna: 270/27 Mb/s

Aktywacja: 99 zł
Instalacja: 1 zł*

Router WiFi

+ 5 zł bez zgody na fakturę elektroniczną

 
139,99 zł
miesięcznie

Umowa na 12 miesięcy

STANDARDOWY

Prędkość maksymalna:
Pobieranie: 300 Mb/s
Wysyłanie: 30 Mb/s

Prędkość minimalna: 270/27 Mb/s

Aktywacja: 399 zł
Instalacja: 1 zł*

Router WiFi

+ 5 zł bez zgody na fakturę elektroniczną

 

 

* Instalacja naliczana jest tyko w przypadku podłączenia niestandardowego, wysokość ewentualnej opłaty poznasz u operatora. 

WAWTEL - Światłowodowy Internet